dijous, 31 de març de 2016

Projecte Interdisciplinari 4t

Durant la setmana del 14 al 18 de març vam realitzar el Projecte Interdisciplinar sobre els Romans a Catalunya. Hem après aspectes molt interessants sobre aquesta civilització  que va arribar a Catalunya fa més de 2000 anys i ens agradaria poder compartir-ho. Aquí us deixem una mostra de les nostres tasques.
 
 ELS VESTITS

NUMA 
1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans?
Els homes i els nens romans es vestien amb dues peces bàsiques de roba que eren les túniques i les togues.

2. Explica com era la túnica romana?
La túnica romana estava feta de lli i formada per dues peces de roba cosides
juntes.

3. Quins tipus de togues diferents hi havia?
Els tipus de togues diferents que hi havia eren:la toga pura :que no tenia ornaments,la toga praetexta:adorna amb una banda de porpra,era el vestit dels infants i adolescents fins els setze anys,de les noies fins el matrimoni , dels magistrats i d'alguns sacerdots i la toga picta:s'usava durant les desfilades i les festes de triomf.

4. Com anaven vestides les dones?
Les dones vestien:amb la toga a sobre de la túnica, igual que els homes ,però,ben aviat el vestit femení va anar canviant:es deixa d'utilitzar la toga i es cobrien amb l'estola ,un vestit llarg fins els peus que se subjectava a la cintura amb el cinturó,i de vegades duien un altre cinturó que es cordava més avall.

REMO
ELS VESTITS1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans?

Estava format per dues peces bàsiques:la toga i la túnica.

2. Explica com era la túnica romana.

La túnica era una peça de llana o de lli que s´adaptava directament sobre el cos. Arribava fins als genolls i anava cenyida per un cinturo.

3. Quins tipus de togues diferents hi havia?

La toga era exclusiva dels ciutadans romans. Se la posaven damunt de la túnica per sortir de casa com una peça més o menys formal.


4. Com anaven vestides les dones?
Les dones duien una túnica,llarga fins als talons i amb mànigues .Les dones casades respectables fora de casa o en ocasions formals, cobrien la túnica amb un vestit llarg fins als talons cenyit amb un o dos cinturons anomenats estola que tenia la forma del quitó grec. A mes a mes es podien abrigar amb un mantell. La toga era duta per les nenes abans de casar-se i per les prostitutes.

ROMULO
ELS VESTITS1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans?

Les dues peces bàsiques dels homes i dels nens eren la toga i la túnica. 
 

2. Explica com era la túnica romana.
Era una túnica que per ajustar-la a la teva mida avies de posar-li un cinturó i fer-li un nus.

3. Quins tipus de togues diferents hi havia?

Un tipus de toga és la toga praetexta que la portaven el infants fins als setze anys i les dones abans del matrimoni. L'altre tipus de toga era la toga picta s'usava durant les desfilades i les festes de triomf.


4. Com anaven vestides les dones?

Les dones vestien amb una estola fins als genolls i una toga, per protegir-se els pectorals una física pectoralis, unes xancletes de pell mes suaus que les dels homes.

VITINIA
ELS VESTITS1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans? Les dues peces de roba que portaven són : la túnica i la toga .2. Explica com era la túnica romana.La túnica esta feta de lli i formada per dues peces de roba cosides juntes . Arribava fins els genolls3. Quins tipus de togues diferents hi havia? Hi havia la toga pura , la toga pretexta i la toga picta .


4. Com anaven vestides les dones? Les dones romanes portaven la toga a sobre la túnica , igual que els homes , però, ven aviat, el vestit femení a anat canviant :es deixa d' utilitzar la toga. Els vestits eren llargs arribaven fins els peus.
 


CONSTRUCCIONS DOMÈSTIQUES I D'ÚS PÚBLIC
ROMULO
 
1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.

Domus- només vivia una família, l´aire i la llum entraven pel sostre , era només un sol pis.

Insula- eren blocs de pisos de lloguer com que tenia mes d´un pis vivien mes famílies.

Villa- vivien els romans amb mes diners i estaven aprop d´un riu o un mar.

2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?

Un mosaic es un dibuix de trossos de rajola de diferents colors fet pels romans.


3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria romana?

Eren aqüeductes,pons i calçades.4. Què és un aqüeducte i per a què servia?
Es un sistema que utilitzaven els romans que transportava aigua i depèn com estava l'aigua anava a un lloc o un altre.

5. Què és una calçada romana? Com la construíem?

Una calçada es com avui en dia li diem carretera. Abans es feien amb quatre capes de pedres. Llavors els camins eren més resistents amb totes aquestes capes.

NUMA
Construccions domèstiques i d'us públic1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.
Els tres tipus de casa que hi havia a Roma eren:Domus:unifamiliar,les característiques eren:vivia només una família,l'aira i la llum entraven per dues obertures al sostre,Insula:blocs de pisos,vivien diverses famílies en petits apartaments,les habitacions no tenien us determinat i eren de fusta,Villa:al camp,villa rusticà(dependències dels treballadors)villa urbana(residencia del senyor).

2 Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?
Un mosaic es:un quadre fet a ma amb petites pedretes i aquestes pedretes formant un dibuix ,i aquestes pedres podien ser: de colors ,de marbre, de pasta vitrica i de pedres precioses.

3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria romana?
Les principals obres d'enginyeria romana eren: els aqüeductes,ponts i calçades.

4. Què és un aqüeducte i per a què servia?
Un aqüeducte es un sistema que permet transportar aigua un lloc a un altre lloc per transportar aigua potable. 
 
5. Què és una calçada romana? Com la construíem?
Una calçada es un camí o una carretera de pedra que recte que porta a Roma. Es construïa en quatre fases la primera es deia Statu-men que es posaven pedres de qualsevol manera,Rudus es posava a sobre sorra brava, Neclus es posava a sobre pedres-triturada i la ultima fase es Pavimentum es posava pedres amb irregulars a sobre.
6. Què són les termes romanes?
Les termes romanes són com una piscina d'aigua calenta o freda. 
ROMULO
ESPECTACLE I OCI ROMÀ
1. Quins eren els principals espectacles del món romà?
Els principals espectacles de roma eren els amfiteatres el circ i els teatres.

2. On es feia cada espectacle?
El teatre- el feien obres de teatres còmiques o de plorar. S´utilitzaven mascares.
Amfiteatres- es feien combats de gladiadors contra feres o entre ells.
Circ- es feien carreres de cavalls amb quatre equips de tres.

3. Com eren els amfiteatres?
A l'amfiteatre se solien fer lluites de gladiadors,lluites entre feres. Molt excepcionalment i en alguns amfiteatres també tenien lloc petites batalles navals entre petits vaixells omplin la sorra d'aigua. Les grades estaven classificades per:rics,normals (que tenien suficients diners)i pobres.

4.Com eren els circs?
El circ romà, el seu disseny era un rectangle. Esta format per :cabera,sorra i espines.
Es feien carreres de cavalls amb quatre grups de quatre colors diferents.

5.Com eren els teatres?
Es una construcció típica de l'arquitectura romana al n gran port de les províncies de Roma i la finalitat del qual era la de oferir espectacles teatrals. S'utilitzaven mascares perquè les feien servir per :altaveu i pel seu personatge.
 VITINIA
Construccions domèstiques i d'us públic1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.

Domus:Unifamiliar.

Insula:Blocs de pisos.

Villa:Al camp.

2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?

Estan fets amb la tècnica de la incrustació de petites `pedres. Les pedres podien ser: de colors, mabre, pasta vetrica, pedres precioses...3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria romana?

Les obres d'enginyieria romana són: aqüeductes i calçades.4. Què és un aqüeducte i per a què servia?
És un sistema que permet transportar aigua des d'un lloc fins a un punt de consum distant. 


5. Què és una calçada romana? Com la construíem?
Les calçades romanes era el model de camí per la vertebració del seu imperi. En primer lloc és limitaven a ensorrar la calçada amb sanges paral.leles, s'estrellen les sanges un metre i mid de profunditat.6. Què són les termes romanes?
Són saunes o com deien ells sudatorium.


NUMA
ESPECTACLE I OCI ROMÀ


1. Quins eren els principals espectacles del món romà?

Els principals espectacles del mon roma eren:les guerres entre gladiadors o contra feres,les carreres de cavalls i per ultim es feien espectacles i obres de teatre es feien en un teatre.

2. On es feia cada espectacle?
La guerra de gladiadors en l'amfiteatre ,la carrera de cavalls en el circ i per ultim les obres de teatre es feien en un teatre.


3. Com eren els amfiteatres?

Els amfiteatres eren una construcció de planta ovalada i que constava de tres parts ben diferenciades, la fossa bestiaria,la sorra i la cavea. 
 
4.Com eren els circs?

El circ roma s'inspirava en els hipòdroms grecs i el seu disseny eren d'un rectangle amb un semicercle en un dels costats curts,quedant l'altre obert.


5.Com eren els teatres?

Els primers teatres romans eren de fusta e imitaven a els grecs. Posteriorment alguns

van edifica aprofitant la mortologia del terreny , en el vessant de un turo on s'ubicaven ries ,o be col·locant aquestes sobre pilars de formigo i voltes.Vestits

Grup August: David, Julen, Ariadna i Lucia G.

1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans?
La túnica i la toga: En ambients familiars o al camp, els romans vestien únicament amb la túnica, però per sortir al carrer o per a qualsevol acte social o public, a sobre de la túnica s'havien de posar la toga que era el vestit nacional dels Romans.

2. Explica com era la túnica romana.
La túnica era una peça de llana o de lli que s' adaptava directament al cos. Arribava fins als genolls i anava cenyida per un cinturó.

3. Quins tipus de togues diferents hi havia?
Toga praetexta: Era els vestits del infants i adolescents fins als 16 anys, de les noies fins al matrimoni, dels magistrats i d´alguns sacerdots.
Toga picta: Era la que s'usava durant les desfilades i les festes de triomf. Toga virilis: Peça de roba en forma semicircular, normalment del color de la llana verge.

4. Com anaven vestides les dones?
Les dones duien una túnica, llarga fins als talons i amb mànigues. Cobrien la túnica amb un vestit llarg fins als talons cenyit amb un o dos cinturons anomenat STOLA, que tenia la forma del quitó grec. També es podien abrigar
amb un mantell.

Grup Minerva: Inés, Marc R. Naiara R. i Yvette


1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans?
Les dues peces bàsiques amb les que vestien els homes i els nens romans són: la toga i la túnica. I per qualsevol acte social o public, a sobre de la túnica s'havien de posar la toga, que era el vestit nacional dels romans.

2. Explica com era la túnica romana.
La túnica era una peça de llana o de lli que s´adaptava directament sobre el cos . Arribava fins als genolls i anava cenyida amb un cinturó.

3. Quins tipus de togues diferents hi havia?
La toga praetexa:(praetextum- i signifca «ornament») la duien els nens, els senadors i els magistrats, tenien una ample vora de color porpra.
La toga virilis: (toga dels cavallers) peça de roba amb forma semicircular,normalment de color de llana verge.
La toga picta:(pictus-a-um significa»virolat») era la que s'usava durant les desfilades i les festes de triomf.

4. Com anaven vestides les dones?
Les dones duien una túnica llarga fins els talons i amb mànigues. Les dones casades respectables cobrien la túnica amb un vestit llarg fins els talons.

Grup Tiberi: Ester ,Abril ,Iker i Aniol .

1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans?
A Roma el vestit dels homes i del nens estava format per dues peces bàsiques: la toga i la túnica. En ambients familiars o al camp,els romans vestien únicament la túnica.

2. Explica com era la túnica romana.
La túnica era una peça de llana o de lli que s'adaptava directament sobre el cos. Arribava fins als genolls i anava cenyida per un cinturó. Els vestits habituals dels romans era la túnica, feta de lli i formada per dues peces de roba cosides juntes. Arribava fins a sota dels genolls i s'ajuntaven al cos amb un cinturó.

3. Quins tipus de togues diferents hi havia?
La habitual, la laticlàvia, la dels cavallers,la toga pura ,la toga praetexta (praetextum-i significa «ornament» ) la toga picta (pictus-,a,-um significa «virolat» ) i la virilis .

4. Com anaven vestides les dones?
Les dones romanes portaven la toga a sobre de la túnica igual que els homes però ben aviat el vestit va anar canviant . Les dones duien una túnica, llarga fins als talons i amb mànigues. Les dones casades respectables, fora de casa o en ocasions formals, cobrien la túnica amb un vestit llarg fins als talons cenyit amb un o dos cinturons anomenat stola, que tenia la forma del quitó grec.


Grup:Iulia: Joan C. Adriana, Marion, Lucia E. i Joan M.

1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans?
La toga: era exclusiva de la gent romana, és porta a sobre de la túnica, és mes o menys formal, hi ha diferents tipus: virilis i praetexta. La túnica: està feta per lli, hi han túniques habituals que arriben fins els turmells i no habituals que arriben fins els genolls.

2. Explica com era la túnica romana.
La túnica : era una peça de llana i de lli. Que s'adaptava directament el cos, i anava cenyida per un cinturó hi han túniques habituals i no habituals.

3. Quins tipus de togues diferents hi havia?
Toga virilis: es una peça de roba semicircular, normalment de color de la verge (fúcsia). La toga praetexta : la duien els nens , els senadors i els magistrats , i tenia una ampla vora de color porpra. Toga picta era la que portaven durant desfilades i les festes de triomf.

4. Com anaven vestides les dones?
Les dones portaven la toga fins els talons amb mànigues per sobre de la túnica però al llarg el temps van canviar la toga a l'estola: un vestit llarg que arribava fins els peus també podien abrigar-se amb un mantell.


Construccions domèstiques i d'us públic


Grup August: David, Julen, Ariadna i Lucia G.


1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.
Domus: vivia una família. L' aire i la llum entrava per dues obertures al sostre no tenien finestres. Un sol pis i habitacions amb un ús determinat.
Insula: Blocs de pisos de lloguer. Vivien diverses famílies en petits apartaments. Tenien tres o quatre pisos. Balcons i finestres exteriors. Habitacions no tenien ús determinat i son de fusta.

2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?
Mosaics:els paviments decorats amb mosaics fets amb la tècnica de la incrustació de petites pedres, les pedres podien ser:-de color-manbre-pasta vítrica i pedres precioses.


3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria romana?
Aqüeductes: un aqüeducte és un sistema que permet transportar aigua potable.
Calçada: es una via de comunicació de pedres.
Pont: serveix per travessar els rius, barrancs etc.

4. Què és un aqüeducte i per a què servia?
Els Romans son els mestres en l´art de portar aigua de les fonts al centre de les ciutats gràcies a tot un sistema de canalitzacions i de ponts enginyosos anomenat aqüeducte. Les ciutats Romanes molt poblades exigeixen grans quantitats d´aigua per a les activitats quotidianes i els banys públics. Els pous no són suficient. Un aqüeducte es un sistema que serveix per transportar aigua se semble a una canonada.

5. Què és una calçada romana? Com la construíem?
La calçada Romana del model del camí utilitzat per Roma vertebració del seu imperi. Els topògraf determinen el traça de la carretera. Després s' excava una rassa que fa entre 5 i 7, 50 m d' amplada i un metre de profunditat. Es posen diverses capes de material: ciment, pedres i grava. Finalment, es recobreix la carretera amb lloses o llambordes de pedra.

6. Què són les termes romanes?
Les termes Romanes es un magnific palau de marbre i de mosaics que ocupava 11 hectàrees. Les termes no sol eren per dutxar-se i nadar. Eren centres esportius i de oci així com el centre de la vida.

Grup Minerva: Inés, Marc R. Naiara R. i Yvette

1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.

Els tres tipus de cases romanes són:
Domus: unifamiliar , no tenien finestres , només hi havia un sol pis i les habitacions amb un ús determinat.
Insula : blocs de pisos , vivien diverses famílies en petits apartaments de 3 o 4 pisos.
Villa : situada al camp a prop d'un riu o de mar i bona vista.

2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?
Un mosaic es un quadre fet per pedres petites. Podien ser de colors ,de marbre,de pasta vítrica o amb pedres precioses.

3. Digues quines eren les principal obres d'enginyeria romana?
Les principals obres romanes d'enginyeria son els aqüeducte calçades i per ultim els ponts.

4. Què és un aqüeducte i per a què servia?
Els aqüeductes serveixen per transportar aigua d'un lloc a l'altre i un aqüeducte és un sistema que transporta aigua. Si el nivell és equilibrat es transporta en forma de canonades, si el nivell es elevat queda subterrani i es formen galeries subterrànies anomenades espectuos.

5. Què és una calçada romana? Com la construíem?
Unes calçades són unes carreteres que uneixen les ciutats d'un lloc a l'altre per transportar mercaderies d'un lloc a l'altre i per que l'exèrcit es pogués desplaçar. Es construeixen amb pedres, també es limitava l'amplada de la calçades.

6. Què són les termes romanes?
Grans part de la ciutats romanes tenien banys públics anomenats Termes. Els romans rics anaven a les termes. Els romans podien banyar-se en diferents tipus de piscines: aigua calenta , tíbia o freda. Les termes eren un lloc per divertir-se on els romans podien anar al gimnàs, passejar pels jardins ,fer negocis, xerrar, jugar, fer-se massatges etc.


Grup Tiberi: Ester ,Abril ,Iker i Aniol

1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.
Domus: vivia una família ,l'aire i la llum entraven per dues obertures al sostre ,no tenia finestres un sol pis i habitacions amb ús determinat .
Insula: blocs de pisos de lloguer ,vivien diverses famílies en petits apartaments ,tenien tres o quatre pisos, balcons i finestres exteriors ,habitacions que no tenien ús determinat i de fusta .
Villa: vivien els romans més benestants, bon clima , terra fèrtil, a prop d'un riu o mar i bona vista.

2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?
Els paviments decorats amb mosaics (opus musiovum) fets amb la tècnica de la incrustació de petites pedres (tessel·les) les pedres podien ser: de colors, marbre, pasta vítrica i pedres precioses.

3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria romana?
Les principals obres són: Aqüeductes ,calçades i ponts.

4. Què és un aqüeducte i per a què servia?
Un aqüeducte és un sistema que permet transportar aigua des d'un riu o un llac on l'aigua és accessible fins un punt de consum distant .Si no té desnivell es transportar l'aigua en forma de canonades ,si el terreny s'eleva l'aigua passa per túnels o aqüeductes.

5. Què és una calçada romana? Com la construíem?
La calçada romana era un model de camí utilitzat per Roma per la vertebració del seu imperi. El procés de la construcció d'una calçada presentava les següents parts : Pavimentum, rudus, nucleus i statumen.

6. Què són les termes romanes?
Les termes (balnea) van esdevenir una institució fonamental en la societat romana, sobretot en epoca imperial. Són els precursors de les modernes cases de bany, saunes i balnearis termals i representaven un dels principals llocs de trobada a l´antiga Roma, és a dir constituïen un lloc d´oci i de socialització per a la societat romana bàsicament patrícia (patricí).

Grup:Iulia: Joan C. Adriana, Marion, Lucia E. i Joan M. 


1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.
Domus:viu una família. L'aire i la llum entren per dues obertures a sobre, no té finestres, té un sol pis, habitacions amb un sol us determinat.
Ínsula: blocs de lloguers,viuen moltes famílies tenen tres o quatre pisos, hi han balcons i finestres ,habitacions que no tenen un ús determinat i són de fusta.
Villa: viuen els romans,té un bon clima,a prop d'un riu o mar i té bona vista.

2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?
Els paviments decorats amb mosaics (opus musivom) fets amb la tècnica de la incrustació de petites pedres (tessellae),les pedres podien ser :de color,marbre,pasta vítrica i pedres precioses.

3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria roman?
Aqüeducte, transporta l'aigua en forma de canaonades canalitzades.
Calçades:camins fets de pavimentum , nucleus , rudus i statument.
Ponts:serveixen per a transportar alguna cosa d'un país a un altre país.

4. Què és una calçada romana? Com la construíem?
És un camí, van tindre gran influència en la difusió de l'imperi en estendre per tot l'imperi.
Construcció, en moltes fases diferents que proporcionava una extrema durabilitat. I es feia amb aquests elements: pavimentum,rudus,nucleus i statument.

5.Què són les termes romanes?
Les termes eren edificis públics amb postacions que avui diríem higienico-sanitàries. Són els precursors de les modernes cases de banys.

ESPECTACLE I OCI ROMÀ

Grup August: David, Julen, Ariadna i Lucia G.
1. Quins eren els principals espectacles del món romà?
Lluita de gladiadors, lluita contra feres, guerra naval i curses de carros.

2. On es feia cada espectacle?
Els espectacles es podien fer al circ (carrera de carros) amfiteatre (lluita de gladiadors) teatre (teatre i musica).

3. Com eren els amfiteatres?
Els amfiteatres eren construccions ovals envoltades de grades. La pista central estava formada d'un terra de fusta recoberta de sorra. Totes les ciutats grans de l'Imperi tenen el seu. El més gran del món romà, el colisseu de Roma, va ser construït al segle II. Constava de tres parts ben diferenciades, la fossa bestiaria, la arena i la cavea.

4.Com eren els circs?
El circ Roma s' inspira en les curses de cavall i el seu disseny era d'un rectangle amb un semicercle en un dels costats curts, queden els altres costats oberts. El cercle es divideix en cavea, arena i spina. El circ més important de Roma era el circus Maximus.

5.Com eren els teatres?
Els primers teatres Romans eren de fusta. Els teatres de pedra es van construir després de l'any 55.a.c. El més gran pot rebre 14.000 persones. Els actors son els esclaus o lliberts.

Grup Minerva: Inés, Marc R. Naiara R. i Yvette 

1. Quins eren els principals espectacles del món romà?
Els espectacles principals eren les lluites dels gladiadors, combats de homes amb feres salvatges, o que simulaven una guerra naval que es realitzaven després d'inundar la sorra, curses de carros, obres o espectacles i cantades.

2. On es feia cada espectacle?
Lluites de gladiadors o lluites amb bèsties i els vaixells a l'amfiteatre, els carros o els cavalls al circ i on cantaven al teatre.

3. Com eren els amfiteatres?
L'amfiteatre era una construcció de plana ovalada. Tenia tres parts principals:
-Fossa bestiària: subterrani situat sota la sorra ,on es guardaven als decorats i les gàbies dels animals.
-Sorra: espai de lluita.
-Cavea: les grades del teatre .

4.Com eren els circs?
En mig del circ estava un mur (spina) de poca altura que separava la sorra en dos. Al voltant de la sorra s'aixecaven les grades.

5.Com eren els teatres?
El teatre constava de diverses parts:
La cavea: era la graderia semicircular on s'acomodaven els espectadors.
Proscaenium: l'escenari el lloc on actuaven els personatges ,els actors portaven el rostre pintat o utilitzaven màscares.


Grup Tiberi: Ester ,Abril ,Iker i Aniol

1. Quins eren els principals espectacles del món romà?
Al circ es feien carreres de carros si eren dos cavalls es deien bigues i si eren quatre quadriga ,a l' amfiteatre lluites de vaixells ,de gladiadors i de feres i al teatre es feia teatre i música.

2. On es feia cada espectacle?
A l'amfiteatre , al circ i al teatre.

3. Com eren els amfiteatres?
Tenia tres parts molt diferents la fossa bestiara ,la sorra i la cavea (galliner) .Els espectacles principals de l'amfiteatre eren les lluites de gladiadors ,ludi gladiatorii. També els combats de homes amb feres salvatges, bestiarii , o entre animals o venationes.

4.Com eren els circs?
El circ romà s'inspirava en els hipòdroms grecs i el seu disseny era un rectangle amb un semicercle en un dels costats curts ,quedant l'altre obert .

5.Com eren els teatres?
Els primers teatres romans eren de fusta i imitaven a els grecs. Les parts principals del teatre romà eren la Scaena ,la orchestra i la cavea.

Grup:Iulia: Joan C. Adriana, Marion, Lucia E. i Joan M.

1. Quins eren els principals espectacles del món romà?
Carreres de carros i de quàdrigues ,lluites de gladiadors i contra animals i música i teatre.

2. On es feia cada espectacle?
Carrera de carros:circ,lluita de gladiadors i contra animals:amfiteatre i la música i teatre:el teatre.

3. Com eren els amfiteatres?
L'amfiteatre:era una construcció de planta ovalada i que constava de tres parts ben diferenciades: la fossa bestiaria, l'arena i la cavea. L'amfiteatre de Roma és el més gran i l'anomenen Coliseu.

4.Com eren els circs?
El circ romà s'inspirava amb els hipòdroms grecs i el disseny era de un rectangle amb un semicercle en un dels costats curts,quedant l'altre obert. El circ més gran era el de Roma anomenat Circus Maximus.

5.Com eren els teatres?
Els primers teatres eren de fusta que imitaven els grecs. Posteriorment alguns es van edificar aprofitant la morfologia del terreny en vessant d'un turó on s'ubicaven les grades,o bé col·locant sobre pilars de formigo i cellers.


Nom: HERMES

ELS ROMANS A CATALUNYA

ELS VESTITS1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans?

Els homes i els nens romans vestien amb subligaculum (calçotets), la túnica i la toga picta.

2. Explica com era la túnica romana.

La túnica era una peça de llana o de lli que s' adaptava al cos. Arribava fins els genolls.

3. Quins tipus de togues diferents hi havia?

La toga praetexta: que era adornada amb una banda de porpra, era el vestit dels infants i dels adolescents fins als 16 anys.

I la toga picta: que era la que s'usava per les desfilades i festes del triomf.

4. Com anaven vestides les dones?

Les dones duien una túnica, llarga fins els talons i amb mànigues. Les dones casades portaven una stola, vestit llarg fins als genolls amb un o dos cinturons que tenia la forma del quitó grec.


Nom: HADESELS ROMANS A CATALUNYA

ELS VESTITS1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans?

Les dues peces de roba masculines són: la túnica i la toga.

2. Explica com era la túnica romana.

La túnica era una una peça de llana o de lli que arriba fins als genolls i porta un cinturó.

3. Quins tipus de togues diferents hi havia?

Hi ha 3 tipus de toga

1 la virilis: peça de roba en forma semicircular,normalment del color de la llana verge.

2 La praetexta: duien els nens,els sanadors i els magistrats,tenia una ampla vora de color porpra.

3 la toga picta: era la que s'usava durant les desfilades i les festes de triomf.

4. Com anaven vestides les dones?

Les dones vesteixen amb una stola que es un vestit llarg fins als peus que se subjectava a la cintura amb un cinturo. I també amb una palla que es un mantell i cobria les espatlles i a vegades el cap.


Nom: CAETERIAELS ROMANS A CATALUNYA

ELS VESTITS1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans?

Les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans eren una túnica i una toga.

2. Explica com era la túnica roma na.

La túnica romana era una peça de llana o de lli que s'adapta directament sobre el cos. Arribava fins als genolls i anava cenyida per un cinturó.

3. Quins tipus de togues diferents hi havia?

Els tipus de togues diferents que hi havia eren:la toga virilis, la toga praetexta i la toga picta.

4. Com anaven vestides les dones?

Les dones duien una túnica, llarga fins als talons i amb mànigues, També quan estan casades portaven stoles

Nom: CAELUSELS ROMANS A CATALUNYA

ELS VESTITS1. Quines eren les dues peces bàsiques que vestien els homes i els nens romans?

A Roma el vestit dels homes i dels nens estava format per dues peces bàsiques: la toga i la túnica.

2. Explica com era la túnica romana.

La túnica Romana masculina era:una peça de llana o de lli que s´adaptava directament sobre el cos. Arribava fins als genolls i anava cenyida per un cinturó.

3. Quins tipus de togues diferents hi havia?

Els tipus de togues eren: toga virilis i toga praetexta.

La toga virilis es peça de roba en forma de semicircular.

La toga praetexta la duien els nens i els senadors i magistrats i tenien una amplada vora de color porpra.

4. Com anaven vestides les dones?

Les dones vestien amb una túnica,llarga fins als talons i amb mànigues i les dones casades portaven una estola, vestit llarg, en ocasions formals.

 
Nom: HERMES

ELS ROMANS A CATALUNYA

Construccions domèstiques i d'us públic1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma?Explica les característiques de cadascuna.

El domus: hi vivia només una família, l'aire i la llum entraven per dues obertures al sostre, no tenia finestres i un sol pis.

Insula:blocs de pisos de lloguer,que tenien 3 o 4 pisos, balcons i finestres exteriors, les habitacions no tenien un us determinat.

Villa: hi vivien els romans mes benestants tenien bon clima, el terra fèrtil, i una bona vista.2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?

Un mosaic es un dibuix fet amb la tècnica de la incrustació de petites pedres al terra, les pedres podien ser de colors, de marbre, pasta vítrica, pedres precioses.3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria romana?

Les principals obres eren: Aqüeductes servien per transportar aigua, pont: servien per passar d'un costat a l'altra dels rius i calçada: eren les carreteres de pedres.4. Què és un aqüeducte i per a què servia?

Un aqüeducte es: com com un pont fet de blocs de pedra que servien per transportar

aigua d´un lloc a l´altre5. Què és una calçada romana? Com la construíem?

És una carretera de pedra. Per construir-les primer posaven Statumen, pedres grans per aguantar la construcció. Després hi posaven Rudus, pedres petites per equilibrar, després posaven Nucleus, sorra fina que servia per aguantar el Pavimentum, que són pedres polides.6. Què són les termes romanes?

És un espai a on el romans anaven a relaxar-se i a banyar-se a unes aigües molt calentes o fredes.Nom: HADES

ELS ROMANS A CATALUNYA

Construccions domèstiques i d'us públic1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.

Els tres tipus de cases diferents son:

Domus: Cases unifamiliars que hi viu una família.

Insula: Blocs de pisos vivien diverses famílies en petits apartaments.

Villa: Al camp vivien els romans mes benestant. A prop d'un riu o mar i bona vista, bon clima.2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?

Els paviments decorats amb mosaics fets amb la tècnica de la incrustació de petites pedres,

les pedres podrien ser: de color, marbre, pasta vítrica, pedres precioses.3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria romana?

Les calçades,aqüeductes i ponts son les principals obres d'enginyeria.4. Què és un aqüeducte i per a què servia?

El aqüeducte es un pont que porta el aigua al poble i te una barrera que para l'aigua perquè no passi el aigua i està una mica inclinat.5. Què és una calçada romana? Com la construïen?Es un camí. Que està fet amb Statumen, Rudus, Nucleus i Pavimentum i posaven com uns pilars que es diuen els km que es diu Miliarium.6. Què són les termes romanes?

Les termes romanes son les dutxes, piscines o banyares que es banyen els romans que hi ha aigua freda i calenta.

Nom: CAETARIA

ELS ROMANS A CATALUNYA

Construccions domèstiques i d'us públic1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.

Hi havia el Domus que només vivia una família, només tenia un pis, les habitacions tenien un us determinat i no tenia finestres.

La Insula que vivien diverses famílies en petits apartaments, tenia blocs de pisos de lloguer,les habitacions no tenien un us determinat.

I la Villa, on vivien els romans mes benestants, tenien bon clima, bona vista.2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?

Un mosaic es un quadre fet per petites pedres, que podien ser de colors, marbre, pasta vítrica o pedres precioses.3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria romana?

Les principals obres d'enginyeria romana eren els aqüeductes, les calçades, els ponts de pedra, els teatres, els amfiteatres i els circs.4. Què és un aqüeducte i per a què servia?

Un aqüeducte es un pont que serveix per transportar l'aigua de la muntanya a la ciutat.5. Què és una calçada romana? Com la construíem?

Una calçada romana es el camí que fan els esclaus dels romans i la construïen per bases: primer cavaven i posaven una capa de pedra grossa (Statumen), es posa grava (Rudus), després es posa sorra (Nucleus) i després es posa pedra ben col·locada i polida (Pavimentum).6. Què són les termes romanes?

Les termes romanes era com les banyeres romanes, també et feien massatges i eren per rics i on es relaxaven.


 
Nom: CAELUS

ELS ROMANS A CATALUNYA

Construccions domèstiques i d'us públic1. Quins tres tipus de casa hi havia a Roma? Explica les característiques de cadascuna.

Hi havia tres tipus de cases Romanes que son: Domus,Insula i Villa.

Domus: vivia una família ,no hi havia finestres i entrava per una porta, un sol pis hi havia un atrium.

Insula: era uns blocs de pisos on vivien diverses famílies tenien tres o quatre pisos.

Villa: vivien els Romans més benestants hi havia bon clima terra, fèrtil bona vista i a prop d'un riu o mar.2. Què és un mosaic i quins materials utilitzaven per fer-los?

Un mosaic son uns dibuixos que estan al terra. Estan fets de: material reciclat, rajoles, ferrus, pedres, fusta, etc...3. Digues quines eren les principals obres d'enginyeria romana?Les principals obres son:els aqüeductes, les muralles, les termes, circ, els ponts.4. Què és un aqüeducte i per a què servia?Era com un pont amb arcs que transportava el aigua d´un lloc al altre.5. Què és una calçada romana? Com la construíem?Es un camí de pedra que els van construir als esclaus dels Romans per comunicar-se amb altres ciutats. Vam marcar en pedra el camí que volien. Vam fer un forat i vam posar el statumen després al rudus, el nucleus i finalment el pavimentum.6. Què són les termes romanes?Son les dutxes romanes, hi ha piscines amb aigua calenta o freda .

Nom: HERMES

ELS ROMANS A CATALUNYA

ESPECTACLE I OCI ROMÀ

1. Quins eren els principals espectacles del món romà?

Els principals espectacles: les lluites de gladiadors: eren lluites que feien entre esclaus per donar espectacle que es feien al amfiteatre. Curses de carros: eren curses de 12 quadrigues o bigues, hi havia tres equips de 4 carros i es feien al circ. Teatre, es feien obres de comèdia i de tragèdia al teatre.2. On es feia cada espectacle?

Les lluites de gladiadors es feien al amfiteatre. Les curses de carros es feien al circ. I les obres de teatre es feien al teatre.3. Com eren els amfiteatres?

Tenia una planta el·líptica que va ser la fusió de 2 teatres. I tenia tres parts la

fosa bestiaria, la « arena » i la cavea.4.Com eren els circs?

El circ te la forma de rectangle amb un semicercle a un costat i amb l´altre obert. Parts, cavea que son les grades, arena, lloc on corrien els carros i l'espina, una construcció al mig que dividia l'arena.5.Com eren els teatres?

Els primers teatres es feien de fusta. El teatre es com un semicercle. Les parts principals del teatre roma eren la scaena, l'escenari, la orchestra, on es seien les persones importants i la cavea, les grades. 

 
Nom: HADES

ELS ROMANS A CATALUNYA

ESPECTACLE I OCI ROMÀ1. Quins eren els principals espectacles del món romà?

Els principals espectacles del mon romà son: les carreres de bigues i quadrigues, lluites de gladiadors i animals i obres de teatre.2. On es feia cada espectacle?

1: Al circ es feien les curses de carros.

2: L´amfiteatre es feien les lluites de gladiadors i animals.

3: Al teatre es feien les obres de teatre.3.Com eren els amfiteatres?

Els amfiteatres tenen tres parts ben diferenciades la sorra, on es feien les lluites homes contra homes o contra animals, la fosa bestiaria era on es guardaven les feres i altres animals i la cavea és la grada on es seia la gent.4.Com eren els circs?

El circ té les parts emblemàtiques del esta construccions eren la cavea son les grades on es seia la gent, la sorra on feien la cursa de quadrigues i bigues i l´espina era un mur on separava els carrils. Els carros es diferenciaven per colors.5.Com eren els teatres?

Les principals parts dels teatres romans son : les scanea es on es feien les obres de teatre, l'orquestra on es seien les persones importants i la cavea son les gades on es seia la gent

 
Nom: CAETARIAELS ROMANS A CATALUNYA

ESPECTACLE I OCI ROMÀ

1. Quins eren els principals espectacles del món romà?

Els principals espectacles romans eren el teatre, la lluita de gladiadors i les carreres de bigues o de quadrigues.2. On es feia cada espectacle?

El espectacle de comèdia i tragèdia es feien al teatre, la lluita de gladiadors es feia a l'amfiteatre i la carrera de bigues o quàdriques es feien al circ..


3. Com eren els amfiteatres?

El amfiteatre era una construcció de planta ovalada i que va ser el resultat de dos teatres.4.Com eren els circs?

El circ era una planta rectangular terminada en corba en un extrem, les parts son: la cavea, la sorra i la espina. la cavea eren les grades, la sorra era on corrien els carros i la espina que era un carril que separava la pista.5.Com eren els teatres?

Els teatres eren uns edificis on es feien actuacions de comèdia o de tragèdia que tenia les següents parts: la scanea: escenari elevat sobre un podio, la orchestra: espai entre el escenari i les grades on es seien les persones importants i la cavea que eren les grades.

Nom: CAELUS

ELS ROMANS A CATALUNYA

ESPECTACLE I OCI ROMÀ

1. Quins eren els principals espectacles del món romà?

Els espectacles principals son: curses de bigues, les obres de teatre, les lluites de gladiadors, les naumàquies, lluites bestiari o venations.2. On es feia cada espectacle?

1. La cursa de carro al circ.

2. La lluita de gladiadors, naumàquies, lluites bestiari i venations a l'amfiteatre.

3. Les obres de teatre es feien al teatre.3. Com eren els amfiteatres?

Es ovalat en el amfiteatre de Roma en el Coliseu i cabien 50.000 persones. Les parts del amfiteatre son: la fossa bestiaria, la arena i la càvea .4.Com eren els circs?

Tenia forma de rectangle amb puntes una mica arrodonides. Te al mig una construcció relativament fina que la utilitzaven per repartir l'arena es diu espina.5.Com eren els teatres?

Els teatres Romans tenien una forma semicircular , la scaena era on es posaven les disfresses, la decoració i les caretes, l'orchestra on es posaven les persones importants i la cavea, els seients.